Organisatie en Bestuur

 Rabenhauptstichtig logo

Het bestuur van de Rabenhaupt Stichting wordt gevormd door

voorzitter: W.A.B. Gerner te Groningen (wabgerner@gmail.com)

secretaris: drs. Ch.J. Maats te Delfzijl (macwel@planet.nl)

penningmeester: C.J. Niermeijer te Haren (c.j.niermeijer@home.nl)

De Rabenhaupt Stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 02093953