Welkom bij de Rabenhaupt Stichting

 

Feestmiddag_0976_HJCB

Feestmiddag_0991_HJCB

Jaarlijkse feestmiddag

Elk jaar, voorafgaand aan de viering van Groningens Ontzet, vindt er in Groningen een feestmiddag plaats voor ettelijke honderden mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De 28ste Augustus is namelijk een feest voor iedereen! Tijdens deze feestmiddag treden tal van artiesten op en kunnen de bezoekers deelnemen aan allerhande spelletjes en sportieve uitdagingen. Een traditie die al sinds 1983 bestaat. De deelnemers aan deze feestmiddag verblijven in woongemeenschappen in de gemeente Groningen of bezoeken scholen voor speciaal onderwijs in de Stad.

Om dit feest mogelijk te maken, is de Rabenhaupt Stichting  jaarlijks op zoek naar voldoende financiële middelen. En dat is precies de reden, waarom deze stichting nu bij u aanklopt. Want deze traditie is het meer dan waard om in stand gehouden te worden.

Traditie waard om in stand te houden

De feestmiddag vindt plaats in de sporthal De Brug en de naastgelegen zalen van de Sinnigestee aan de Donderslaan in Groningen. Het complex is destijds speciaal opgezet ten behoeve van de sportbeoefening door gehandicapten. De gemeente Groningen, die tegenwoordig eigenaar van het complex is, stelt deze voorziening beschikbaar voor dit feest.

De Rabenhaupt Stichting is destijds in het leven geroepen door enkele oud-bestuursleden van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen.

Meld u aan als donateur

De Rabenhaupt Stichting verzoekt u om zich als donateur aan te melden. De stichting denkt daarbij aan een donatie van € 25,-, maar elk ander bedrag is ook welkom. De Rabenhaupt Stichting richt zich op individuele schenkers.

ANBI-status, dus uw gift is aftrekbaar

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL24 ABNA 0481151168 van de Rabenhaupt Stichting Groningen. Uw gift komt in aanmerking voor belastingaftrek omdat de stichting de ANBI-status heeft.

Namens de talrijke bezoekers van de Feestmiddag danken wij u bij voorbaat.

Feestmiddag_1077_HJCB

Feestmiddag_1050_HJCB

Feestmiddag_1020_HJCB